pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ସାଗର କନ୍ୟା
ସାଗର କନ୍ୟା

ସାଗର କନ୍ୟା

ଧାରାବାହିକ

ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ରା଼ମିଆର ଘର । ଘରେ ତା' ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିଆ ଆଉ ଚଉଦ ବର୍ଷର ଝିଅ ଚମ୍ପା । ଚମ୍ପା ଦେଖିବାକୁ  ସୁଢଳା ରୂପବତୀ ।

4.8
(2.4K)
3 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
120166+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସାଗର କନ୍ୟା-୧

5K+ 4.7 5 मिनट
07 अक्टूबर 2020
2.

ସାଗର କନ୍ୟା-୨

3K+ 4.7 5 मिनट
09 अक्टूबर 2020
3.

ସାଗର କନ୍ୟା-୩

3K+ 4.7 5 मिनट
12 अक्टूबर 2020
4.

ସାଗର କନ୍ୟା-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ସାଗର କନ୍ୟା-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସାଗର କନ୍ୟା-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସାଗର କନ୍ୟା-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସାଗର କନ୍ୟା -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସାଗର କନ୍ୟା-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ସାଗର କନ୍ୟା-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସାଗର କନ୍ୟା-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସାଗର କନ୍ୟା-୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ସାଗର କନ୍ୟା-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ସାଗର କନ୍ୟା-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ସାଗର କନ୍ୟା-୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked