ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ରାତିରେ କହିବି !

ରାତିରେ କହିବି !

ଉପନ୍ୟାସସାମାଜିକପ୍ରେମ
Manorama Mishra
4.8
5098 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 1098 ରିଭିୟୁ
422184
3 ଘଣ୍ଟା
81 ଭାଗ
ରାତିରେ କହିବି - 1 ** ** ** ** ** ** ( ମନୋରମା ମିଶ୍ର ) ( ରାତିରେ କହିବି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା। କେବଳ ପରିକଳ୍ପନା କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରପଟ୍ଟ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସୁଖ କଣ ଜାଣିବା ...
422184
3 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ରାତିରେ କହିବି - 1 ** ** ** ** ** ** ( ମନୋରମା ମିଶ୍ର ) ( ରାତିରେ କହିବି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା। କେବଳ ପରିକଳ୍ପନା କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରପଟ୍ଟ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସୁଖ କଣ ଜାଣିବା ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ରାତିରେ କହିବି - 6
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ରାତିରେ କହିବି - 7
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ରାତିରେ କହିବି - 8
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ରାତିରେ କହିବି - 9
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ରାତିରେ କହିବି - 10
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ରାତିରେ କହିବି - 11
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ରାତିରେ କହିବି - 12
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ରାତିରେ କହିବି - 13
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ରାତିରେ କହିବି - 14
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ରାତିରେ କହିବି - 15
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ