pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ
ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ

ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ

ଆରେ, ୟେତ ଜହ୍ନରାତି? ଭୁସ୍ କରି ଉଠିଗଲେ ସ୍ବରୂପ। ନିଦ ବାଉଳାରେ। ଚାକିରୀରୁ ରିଟାୟାର୍ କଲାପରଠୁ ଆଉ ଭଲ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ପର୍ଦ୍ଦା ଆଡେଇ ଦେଲେ ସେ। ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ଦେଲେ। ଝର୍କାଫାଙ୍କ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ତୋଫା ଜହ୍ନ, ...

4.8
(55)
53 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
1732+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ

411 4.9 6 ମିନିଟ୍
06 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

୨ ● ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ

235 4.8 5 ମିନିଟ୍
10 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

୩ ● ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ

206 5 5 ମିନିଟ୍
18 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

୪ ● ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

୫ ● ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

୬ ● ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

୭ ● ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

୮ ● ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

୯ ● ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

୧୦ ● ରାତି ସାରା ଜହ୍ନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked