pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ରକ୍ତଗ୍ରନ୍ଥମ୍ - ୧
ରକ୍ତଗ୍ରନ୍ଥମ୍ - ୧

ରକ୍ତଗ୍ରନ୍ଥମ୍ - ୧

ଧାରାବାହିକ

ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଶିମିଳିପାଳର ଏକ କୋଠିରେ ଛ'ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକ ବହି ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ବହିର କବଳରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁକୋଳରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗଦଳ ଭିତରେ କେବଳ ଜଣେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ...

4.9
(373)
5 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
17335+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ସୂଚନା ଓ ଭୂମିକା

1K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
2.

ଗର୍ଜନ – ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ - ଭାଗ ୧

800 4.3 5 ମିନିଟ୍
17 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
3.

ଗର୍ଜନ – ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ - ଭାଗ ୨

707 4.8 6 ମିନିଟ୍
21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
4.

ଗର୍ଜନ – ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ - ଭାଗ ୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପୂର୍ବାଭାସ – ଦ୍ଵିତୀୟ ଗଳ୍ପ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଦନ୍ତ – ତୃତୀୟ ଗଳ୍ପ - ଭାଗ ୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଦନ୍ତ – ତୃତୀୟ ଗଳ୍ପ - ଭାଗ ୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଗ୍ରଦୂତ – ଚତୁର୍ଥ ଗଳ୍ପ - ଭାଗ ୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅଗ୍ରଦୂତ – ଚତୁର୍ଥ ଗଳ୍ପ - ଭାଗ ୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଆମ୍ପୁଡ଼ା – ପଞ୍ଚମ ଗଳ୍ପ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ମାର୍ଜାର – ଷଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ - ଭାଗ ୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ମାର୍ଜାର – ଷଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ - ଭାଗ ୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ବୃଦ୍ଧ – ସପ୍ତମ ଗଳ୍ପ - ଭାଗ ୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ବୃଦ୍ଧ – ସପ୍ତମ ଗଳ୍ପ - ଭାଗ ୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

କୀଟ – ଅଷ୍ଟମ ଗଳ୍ପ - ଭାଗ ୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked