pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ:ଭାଗ -୦୧
ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ:ଭାଗ -୦୧

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ:ଭାଗ -୦୧

ପୁଷ୍ପା ଆଲୋ ଏ ପୁଷ୍ପା ଆଲୋ ବଡ ନାତୁଣୀ ଗଲା କୁଆଡେ?ଆଲୋ ତୋ କାନ ଫୁଟି ଯାଇଛି କିଲୋ?କଣ ଡାକିଲେ ଶୁଭା ଯାଉନି?ବଢିଲା ଝିଅ ଘରେ ରଖି ପଦାକୁ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଛାଡି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଏଠି ନାହିରେ ତେଲ ଦେଇ ଶୋଇଛୁ ବୋଧେ। _"ଆଲୋ ଜେଜି ମାଆ ମନ୍ଦିର ...

4.9
(3.6K)
9 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
141644+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ:ଭାଗ -୦୧

5K+ 4.9 5 मिनट
04 जनवरी 2022
2.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ:ଭାଗ -୦୨

3K+ 4.9 5 मिनट
05 जनवरी 2022
3.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ -୦୩

3K+ 4.8 5 मिनट
06 जनवरी 2022
4.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ -୦୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ -୦୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ-୦୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ-୦୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ-୦୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ -୦୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ -୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ: ଭାଗ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ : ଭାଗ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ : ଭାଗ -୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ : ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ : ଭାଗ -୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ : ଭାଗ -୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ : ଭାଗ -୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ : ଭାଗ -୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ : ଭାଗ -୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked