pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
*ରହସ୍ୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ*
*ରହସ୍ୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ*

*ରହସ୍ୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ*

*ଭାଗ-୧* ପଙ୍କଜ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସହରର ପିଲା l ପାଖରେ ନ ହେଲେ ବି ରାସ୍ତାର ଦୂରତ୍ୱ ସେତେ ଅଧିକ ନଥିଲା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଘରର l ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ କବାଡି ଖେଳରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ, ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଡୋରି ରେ ଆମକୁ ...

4.8
(296)
50 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
23482+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

*ରହସ୍ୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ*

2K+ 5 2 ମିନିଟ୍
17 ଡିସେମ୍ବର 2020
2.

ଭାଗ-୨ (ଅତୀତର ବନ୍ଧୁ ସହ ସାକ୍ଷାତ)

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
18 ଡିସେମ୍ବର 2020
3.

ରହସ୍ୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ-ଭାଗ ୩ (ସମସ୍ୟା)

1K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
19 ଡିସେମ୍ବର 2020
4.

ରହସ୍ୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ-ଭାଗ ୪(ଶାଶ୍ୱତର ଦ୍ୱନ୍ଦ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ରହସ୍ୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ-ଭାଗ ୫ (ଟୁଇଷ୍ଟ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ରହସ୍ୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭାଗ-୬ (ପଙ୍କଜର ସତ୍ୟତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ରହସ୍ୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭାଗ-୭ (ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ-୮ (କାହାଣୀର ନୂଆ ମୋଡ଼)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

*ଭାଗ-୯*

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ-୧୦ ( ଶାଶ୍ୱତ କୁ ରକିର ଆଶ୍ୱାସନା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ-୧୧ (ଯୋଜନା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ-୧୨ (ରିୟାର ସତ୍ୟତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ-୧୩ (ଅନ୍ତିମ ର ଆରମ୍ଭ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ-୧୪(ଅନ୍ତିମ ଭାଗ) ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ😎

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked