pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପୁତ୍ରମଣି

ପୁତ୍ରମଣି

ପାରିବାରିକଧାରାବାହିକ
Manine Satapathy "Mani"
4.9
446 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 19 ରିଭିୟୁ
42709
4 ଘଣ୍ଟା
51 ଭାଗ
ଆଜି କାଲିକା ସମାଜ ରେ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଉଭୟ ଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖା ଯିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ | ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣ ରେ କମ ନୁହଁନ୍ତି |ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଏକଥା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ...
42709
4 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଆଜି କାଲିକା ସମାଜ ରେ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଉଭୟ ଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖା ଯିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ | ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣ ରେ କମ ନୁହଁନ୍ତି |ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଏକଥା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପୁତ୍ର ମଣି (ଭାଗ -6)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ପୁତ୍ରମଣି (ଭାଗ -7)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ପୁତ୍ରମଣି (ଭାଗ -8)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ପୁତ୍ରମଣି (ଭାଗ -9)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ପୁତ୍ରମଣି (ଭାଗ -10)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ପୁତ୍ରମଣି (ଭାଗ -11)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ପୁତ୍ରମଣି (ଭାଗ -12)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ପୁତ୍ରମଣି (ଭାଗ -13)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ପୁତ୍ରମଣି (ଭାଗ -14)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ପୁତ୍ରମଣି (ଭାଗ -15)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ