pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପୁର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
ପୁର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା

ପୁର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା

"କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲ ତମେ? କୁଆଡେ? ମତେ ଛାଡି ଯାଇ ପାରିଲ? ଥର ଟିଏ ମୋ କଥା, ଆମ ପ୍ରେମ କଥା ତମର ମନେ ପଡିଲାନି କି? କେମିତି ଏମିତି ତମେ ମୋହ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲ? ମୋର ଅପରାଧ ବଡ଼ ଥିଲା ସତ ହେଲେ ତାର ଦଣ୍ଡ କଣ ଏତେ ବଡ଼, କ୍ଷମା ନାଇଁ, ସାରା ...

4.8
(63)
18 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
2170+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପୁର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା

806 4.8 5 ମିନିଟ୍
08 ଡିସେମ୍ବର 2021
2.

ପୁର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଗ -2

607 5 7 ମିନିଟ୍
19 ଡିସେମ୍ବର 2021
3.

ପୁର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ର ପୁର୍ଣିମା ଭାଗ -3

757 4.8 6 ମିନିଟ୍
25 ଡିସେମ୍ବର 2021