pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପୂର୍ବଜନ୍ମ-ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମିଳନ
ପୂର୍ବଜନ୍ମ-ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମିଳନ

ପୂର୍ବଜନ୍ମ-ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମିଳନ

ପୂର୍ବଜନ୍ମ ******** ପୁନିତ ଆଉ ପମ୍କିନ ଦୁହେଁ ପ୍ରାଣ ଦିଆ ନିଆ ସାଙ୍ଗ।ପୁନିତ ଦେଖିବାକୁ ରାଜକୁମାର ପରି ଛାଟି ଦେଲା ପରି ଚେହେରା  ଆଉ ପମ୍କିନ ବି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଢଳ ଢଳ କଥା କୁହା ଆଖି , ଓଠ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡା ପରି ,ଖଣ୍ଡା ପରି ...

4.7
(87)
40 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
4623+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମିଳନ-----୧

663 4.8 6 ମିନିଟ୍
13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
2.

-ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମିଳନ-୨

532 4.6 6 ମିନିଟ୍
14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
3.

ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମିଳନ------୩

451 4.8 5 ମିନିଟ୍
19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
4.

ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମିଳନ ----୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମିଳନ --୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମିଳନ -୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପୁନର୍ଜନ୍ମ ର ମିଳନ -୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପୁନର୍ଜନ୍ମ ର ମିଳନ--୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପୁନର୍ଜନ୍ମ ର ମିଳନ--୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପୁନର୍ଜନ୍ମ ର ମିଳନ--୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked