pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପୁନଃପୁନଃ -୨
(ମିଷ୍ଟର୍ ସାଇକୋ ପରେ)
ପୁନଃପୁନଃ -୨
(ମିଷ୍ଟର୍ ସାଇକୋ ପରେ)

ପୁନଃପୁନଃ -୨ (ମିଷ୍ଟର୍ ସାଇକୋ ପରେ)

ପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ଏହି କାହାଣୀ ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କୌଣସି ଘଟଣା ପଛରେ ପୌରାଣିକ ଅବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା ର ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ କାହାଣୀ ଟି କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ । କାହାଣୀ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଲାଗୁଚି ।

4.6
(39)
5 മണിക്കൂറുകൾ
ପଢିବା ସମୟ
1205+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ମିଷ୍ଟର୍ ସାଇକୋ ପରେ

134 5 4 മിനിറ്റുകൾ
08 മെയ്‌ 2023
2.

ଏକ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ର ଆରମ୍ଭ

61 5 4 മിനിറ്റുകൾ
08 മെയ്‌ 2023
3.

ଭିନ ଏକ ଇତିହାସ

42 5 3 മിനിറ്റുകൾ
08 മെയ്‌ 2023
4.

ଭିନ ଏକ ଇତିହାସ-୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

କାହାଣୀ ମାନଙ୍କ ଆରମ୍ଭ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ସମୁଦ୍ର ଭିତର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ତତ୍ପରତା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ସୋନୁ ର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପୁନଃ ପୁନଃ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଯୋଗ୍ୟତା ର ପରୀକ୍ଷା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବନ୍ଧୁତା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଅପରାଧ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରତିଶୋଧ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ବିପଦର ଆଗମନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ତାମସ କଣିକା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଇଥର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ମହାଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ଵିତୀୟ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ରଣନୀତି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ବଳିଦାନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked