pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
❤🌹ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧା🌹❤
❤🌹ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧା🌹❤

❤🌹ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧା🌹❤

ଧାରାବାହିକ

ପ୍ରତିଲିପି ର ନିୟମିତ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ,ଆଜିଠୁ ଏକ ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ଲେଖିବାଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଶା ଏହି କାହାଣୀ ଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଦେବା ସହ ମନରେ ପ୍ରେମ ର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନୁଭବ ଭରିଦେବ l ...

4.8
(373)
47 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
15.8K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

❤🌹ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧା🌹❤(ଭାଗ -1)

1K+ 4.6 2 ମିନିଟ୍
19 ଅଗଷ୍ଟ 2021
2.

ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧା (ଭାଗ -2)

1K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
21 ଅଗଷ୍ଟ 2021
3.

ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧା(ଭାଗ -3)

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
22 ଅଗଷ୍ଟ 2021
4.

ପ୍ରୀତି ସ୍ନିଗ୍ଧା (ଭାଗ -4)

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
23 ଅଗଷ୍ଟ 2021
5.

ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧା (ଭାଗ -5)

1K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
24 ଅଗଷ୍ଟ 2021
6.

ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧା (ଭାଗ -6)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧା (ଭାଗ -7)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧା ( ଭାଗ-8 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧା (ଭାଗ -9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧା (ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ