pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା
ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା

ଧାରାବାହିକ

***ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ *** ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ମହା ଧାରାବାହିକ ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା ଆରମ୍ଭ କଲି । କଦମ୍ବ ଫୁଟେ .. ବିରହରେ ,ମିଳନରେ ବିଛେଦରେ । ଏଇ ଧାରାବାହିକରେ ବିରହ ,ମିଳନ ,ବିଛେଦ ଆଉ ରୋମାଞ୍ଚ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନାକୁ ...

4.9
(71.6K)
37 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
2324073+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା--1

12K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
11 ନଭେମ୍ବର 2021
2.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା..2

8K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
11 ନଭେମ୍ବର 2021
3.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା ..3

7K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
11 ନଭେମ୍ବର 2021
4.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା..4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବ ର ବାସ୍ନା ..5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା ...6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା..7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା ..8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା..9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା..10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା ..11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା ...12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା..13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା ..14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା ..15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା ..16

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା ...17

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା ...18

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା.....19

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପ୍ରୀତି କଦମ୍ବର ବାସ୍ନା ..20

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked