pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ
ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ

ଧାରାବାହିକ

ପ୍ରତିଲିପି ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନ ଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ହରର ଧାରାବାହିକ ଲେଖୁଛି। ଆପଣ ମାନ ଙ୍କର ମତାମତ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦାୟୀ ହେବ। 🙏🙏🙏🙏🙏

4.5
(1.1K)
55 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
84820+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ -୧

7K+ 4.3 1 ମିନିଟ
30 ଅକ୍ଟୋବର 2020
2.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୨

5K+ 4.5 3 ମିନିଟ୍
03 ନଭେମ୍ବର 2020
3.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୩

5K+ 4.5 3 ମିନିଟ୍
09 ନଭେମ୍ବର 2020
4.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେତିନୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked