pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ 💀
ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ 💀

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ 💀

ଧାରାବାହିକ
ଭୁତ କଥା

(ବି. ଦ୍ର. -  ଧାରାବାହିକ ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ କାଳ୍ପନିକ.  ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କର କିଛି ଟା ଅଙ୍ଗେନିଭା ଘଟଣା କୁ ଶୁଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ  କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଧାରାବାହିକ ଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି . ଧାରାବାହିକ ର ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ...

4.8
(927)
2 గంటలు
ପଢିବା ସମୟ
34521+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ 💀

3K+ 4.8 7 నిమిషాలు
23 జూన్ 2021
2.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ

2K+ 4.8 6 నిమిషాలు
27 జూన్ 2021
3.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ତୃତୀୟ ଭାଗ

2K+ 4.7 6 నిమిషాలు
06 జులై 2021
4.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ପଞ୍ଚମ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ☠️💀

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ ☠️☠️☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ନବମ ଭାଗ 💞💀

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ଦଶମ ଭାଗ ☠️☠️☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ଏକାଦଶ ଭାଗ ☠️💀💀

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗ ☠️💀

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ _ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ☠️☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ☠️☠️☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ☠️☠️☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ଷୋଡଶ ଅଧ୍ୟାୟ ☠️☠️☠️

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପ୍ରେତିନୀ ର ପ୍ରତିଶୋଧ - ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ 💀💀💀

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked