pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ
ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ

ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ

ଭୁତ କଥା

ଭାଗ - ୧ ॐ କରାଳ ବଦନାଂ ...

4.6
(170)
57 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
5531+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ

866 4.7 5 ମିନିଟ୍
05 ନଭେମ୍ବର 2021
2.

ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ

576 4.5 6 ମିନିଟ୍
07 ନଭେମ୍ବର 2021
3.

ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ

518 4.6 5 ମିନିଟ୍
12 ନଭେମ୍ବର 2021
4.

ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେତିଣୀ ପ୍ରେମିକା ମାଦ୍ରୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked