pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ
ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ

ଧାରାବାହିକ
ଭୁତ କଥା

ସେ ଦିନ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝି ନ ଥିଲେ | ବିଜୁର ଏକୁଟିଆ ଜିଦି ଥିଲି ଆମେ କପିଳାସ ବାହାରି ଯିବା | ସେଠି ମୋର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି | ସେଇଠି ରହି ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନେକ ଜାଗା | ବିଜୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ...

4.5
(894)
50 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
179061+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ

12K+ 4.5 3 ମିନିଟ୍
12 ନଭେମ୍ବର 2021
2.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 2 )

10K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
13 ନଭେମ୍ବର 2021
3.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ (ଭାଗ 3 )

9K+ 4.6 2 ମିନିଟ୍
15 ନଭେମ୍ବର 2021
4.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ (ଭାଗ 4 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ (ଭାଗ 5 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 6 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 7 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 9 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 8 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 10 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 11 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 12 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 14 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 13 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 15)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 16)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 17)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 18)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 19 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପ୍ରେତାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ( ଭାଗ 20 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked