pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ରହସ୍ୟ
ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ରହସ୍ୟ

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ରହସ୍ୟ

ଭାଗ- ୧ ଫୁଲମତୀପୁର ଗାଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେ‌ହି ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ।କାରଣ ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ମାନଂକର ନିବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଦେଉ ନ ଥିଲେ।ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ବାସର ...

4.8
(456)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
23784+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ରହସ୍ୟ

1K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
08 ମେ 2022
2.

ଭାଗ --୨

1K+ 4.6 5 ମିନିଟ୍
09 ମେ 2022
3.

ଭାଗ--୩

991 4.7 6 ମିନିଟ୍
10 ମେ 2022
4.

ଭାଗ--୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ--୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ--୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ--୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ--୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ--୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ--୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ--୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ--୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ--୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗ--୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗ--୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଭାଗ--୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଭାଗ--୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭାଗ--୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଭାଗ-୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭାଗ--୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked