pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ
ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ

ଏହି ଲେଖାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ।ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘଟଣା ସହିତ ନାହିଁ। କାହାଣୀ ଟି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ,କାହାଣୀ ରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଂଶିକ ସୂଚନା। ସମ ବୟଷ୍କ ଆଠ ଜଣ ...

4.8
(1.4K)
2 ঘণ্টা
ପଢିବା ସମୟ
45030+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ

3K+ 4.8 4 মিনিট
01 এপ্রিল 2022
2.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୨

2K+ 4.7 3 মিনিট
04 এপ্রিল 2022
3.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୩

2K+ 4.8 3 মিনিট
09 এপ্রিল 2022
4.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ - ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ - ୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ -୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ - ୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ - ୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପ୍ରେତାତ୍ମା ର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାଗ -୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked