pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹
👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹

ଧାରାବାହିକ

ପ୍ରଥମ ଭାଗ           କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁର ଅଜୁ । ନାଁ ତାର ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର । ବମ୍ବେ ସହରରେ ନୂଆ ଚାକିରୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି । ଚାକିରୀ କରିବାର ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଇଗଲାଣି । ସେଠାରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଗଠନ କରି, ...

4.7
(1.4K)
5 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
66162+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ -୧

2K+ 4.7 6 ମିନିଟ୍
21 ନଭେମ୍ବର 2021
2.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୨

2K+ 4.8 7 ମିନିଟ୍
22 ନଭେମ୍ବର 2021
3.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୩

1K+ 4.6 6 ମିନିଟ୍
23 ନଭେମ୍ବର 2021
4.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

👹👹‌ ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ‌‌‌ - ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

👹👹 ପ୍ରେତାତ୍ମା 👹👹 ଭାଗ - ୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked