pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେମର ତୀବ୍ରତା 💜𝓹𝓪𝓻𝓽-1
ପ୍ରେମର ତୀବ୍ରତା 💜𝓹𝓪𝓻𝓽-1

ପ୍ରେମର ତୀବ୍ରତା 💜𝓹𝓪𝓻𝓽-1

'ପ୍ରେମ'! ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ |ଏହାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ |କାହା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ମରୁଭୁମୀ ର ବର୍ଷା ପରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କଳା ବାଦଲ ର ଛାୟା, ଆଉ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ହୀନ ଓ ଅର୍ଥ ହୀନ | ଅଂଶ ପରି ଏକ ...

4.9
(14.2K)
16 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
499666+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମର ତୀବ୍ରତା💜💗Teaser..!

7K+ 4.8 1 ମିନିଟ
02 ମେ 2022
2.

ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣା..!!🥺

5K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
23 ମେ 2022
3.

ଏକ ସାହସ..!!

4K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
27 ମେ 2022
4.

ଏକ ସାହସ..!! II

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ନୟନା ଦେବୀ ଙ୍କର କଠୋରତା..!!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ମିନି ଘରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା...!!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ...!!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ..!!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରତୀକ୍ଷାର କଲେଜରେ ଭଗବାନ ବାବୁ...!!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ନିଷ୍ପତି...!!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ନୟନା ଦେବୀଙ୍କର ଦୁର୍ଦଶା...!!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଘୃଣା..!!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପାର୍ଟି...!!🍻

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପାର୍ଟି...!!🍷II

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପାର୍ଟି..!!🍹III

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ସତ ସହିତ ସାମ୍ନା..!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

???????

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ମିନିର ପରିସ୍ଥିତି...!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ସମୀକ୍ଷା'ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା...!!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ମିନିର guilt...!!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked