pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️
❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️

ଧାରାବାହିକ

ସାମାଜିକ

ପାରିବାରିକ

ଦୁଃଖ ଭରା

ପ୍ରତିଲିପି ର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ନମସ୍କାର। ଧାରାବାହିକ ଲେଖା କେବେ ଲେଖିନି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ଜାଣିନି ମୋ ଲେଖା (ଧାରାବାହିକ) କେମିତି ଲାଗିବ। ଯୋଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହାଲେ ମତେ ...

4.7
(586)
41 মিনিট
ପଢିବା ସମୟ
53.6K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️( ଭାଗ ୧ )

4K+ 4.6 2 মিনিট
22 নভেম্বর 2020
2.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️( ଭାଗ ୨ )

3K+ 4.9 2 মিনিট
06 ডিসেম্বর 2020
3.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ❤️( ଭାଗ ୩ )

3K+ 4.7 3 মিনিট
01 জানুয়ারী 2021
4.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ❤️ ( ଭାଗ ୪ )

2K+ 4.9 2 মিনিট
15 অগাস্ট 2021
5.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️( ଭାଗ ୫ )

2K+ 4.9 2 মিনিট
22 অগাস্ট 2021
6.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️ ( ଭାଗ ୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️ ( ଭାଗ ୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ❤️( ଭାଗ ୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️ ( ଭାଗ ୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️ ( ଭାଗ ୧୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️( ଭାଗ ୧୧ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️ ( ଭାଗ ୧୨ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️ ( ଭାଗ ୧୩ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️( ଭାଗ ୧୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

❤️ପ୍ରେମର ଶୁଭାରମ୍ଭ❤️ ( ଭାଗ ୧୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ