pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା
ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା

ଭାଇ.... ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ମାରି ମାରି ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ବିନା ଆଉ କାହା ହାତରୁ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧି ପାରିବି ନାହିଁ। କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଏକଥା କହୁଥିଲା ଇତି । ଦେଖୁଚୁ ବୋଉ,ତୋ ନିର୍ଲଜୀ ଝିଅ କୁ ଦେଖୁଛୂ।ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ...

4.9
(5.3K)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1.4L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା

3K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
05 ଅଗଷ୍ଟ 2022
2.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୨)

2K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
06 ଅଗଷ୍ଟ 2022
3.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୩)

2K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
07 ଅଗଷ୍ଟ 2022
4.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୪)

2K+ 4.9 4 ମିନିଟ୍
08 ଅଗଷ୍ଟ 2022
5.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୫)

2K+ 4.9 4 ମିନିଟ୍
12 ଅଗଷ୍ଟ 2022
6.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ୍ୟ - ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ