pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା
ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା

ଭାଇ.... ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ମାରି ମାରି ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ବିନା ଆଉ କାହା ହାତରୁ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧି ପାରିବି ନାହିଁ। କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଏକଥା କହୁଥିଲା ଇତି । ଦେଖୁଚୁ ବୋଉ,ତୋ ନିର୍ଲଜୀ ଝିଅ କୁ ଦେଖୁଛୂ।ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ...

4.9
(5.4K)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
145322+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା

3K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
05 ଅଗଷ୍ଟ 2022
2.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୨)

2K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
06 ଅଗଷ୍ଟ 2022
3.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୩)

2K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
07 ଅଗଷ୍ଟ 2022
4.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ୍ୟ - ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା (ଭାଗ - ୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ ୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପ୍ରେମର ଶରଶଯ୍ୟା ( ଭାଗ - ୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked