pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପ୍ରେମର  ଲୁଚକାଳୀ

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ

ଉପନ୍ୟାସଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
Sagar Sahoo
4.8
611 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 220 ରିଭିୟୁ
41432
2 ଘଣ୍ଟା
23 ଭାଗ
ମୋର  ଏ    ଧାରାବାହିକଟି  ଏକ  ପାରିବାରିକ  ଏବଂ  ପ୍ରେମ  କାହାଣୀକୁ  ନେଇ  ପରିବେଶ୍ଟିତ.  ଏକ  ଧାରାବାହିକ  ଉପନ୍ୟାସ  ଲେଖିବାରେ  ମୋର  ଏଟା  ପ୍ରଥମ  ଚେଷ୍ଟା.  ଏହାର ସଫଳତା   ପାଇଁ  ଆପଣମାନଙ୍କ  ଭଲପାଇବା  ଓ  ...
41432
2 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ମୋର  ଏ    ଧାରାବାହିକଟି  ଏକ  ପାରିବାରିକ  ଏବଂ  ପ୍ରେମ  କାହାଣୀକୁ  ନେଇ  ପରିବେଶ୍ଟିତ.  ଏକ  ଧାରାବାହିକ  ଉପନ୍ୟାସ  ଲେଖିବାରେ  ମୋର  ଏଟା  ପ୍ରଥମ  ଚେଷ୍ଟା.  ଏହାର ସଫଳତା   ପାଇଁ  ଆପଣମାନଙ୍କ  ଭଲପାଇବା  ଓ  ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ-(ଦେବ୍ ରୋଜୀର ପ୍ରେମ ସଂମ୍ପର୍କ-୨)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ(ପ୍ରେମ ନିବେଦନ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ଦେବ୍ ରୋଜୀର ମିଳନ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ ( ଦେବ୍ ର ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ(ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଦେବ୍)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି (ଦେବ୍ ,ରାକେଶ୍, ଜେଜେ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ( ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରୋଜୀ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ରୋଜୀ ଗର୍ଭବତୀ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଦେବ୍ କୁ ସାହାଯ୍ୟ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଲା ରୋଜୀ ଦେବ୍ ସଂମ୍ପର୍କ)
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ