pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେମର  ଲୁଚକାଳୀ
ପ୍ରେମର  ଲୁଚକାଳୀ

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ

ଧାରାବାହିକ

ମୋର  ଏ    ଧାରାବାହିକଟି  ଏକ  ପାରିବାରିକ  ଏବଂ  ପ୍ରେମ  କାହାଣୀକୁ  ନେଇ  ପରିବେଶ୍ଟିତ.  ଏକ  ଧାରାବାହିକ  ଉପନ୍ୟାସ  ଲେଖିବାରେ  ମୋର  ଏଟା  ପ୍ରଥମ  ଚେଷ୍ଟା.  ଏହାର ସଫଳତା   ପାଇଁ  ଆପଣମାନଙ୍କ  ଭଲପାଇବା  ଓ  ...

4.8
(689)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
47518+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ(ଦେବ୍ ର ପରିବାର)

3K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
08 ନଭେମ୍ବର 2020
2.

ପ୍ରେମ ଲୁଚକାଳୀ( ଦେବ୍ ର ଦୀପ୍ତୀ ସହ ସଂମ୍ପର୍କ)

2K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
10 ନଭେମ୍ବର 2020
3.

ପ୍ରେମ ଲୁଚକାଳି( ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଆଗମନ)

2K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
11 ନଭେମ୍ବର 2020
4.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ(ଦେବ୍ ର ରୋଜୀ ସହ ଭେଟ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ( ଦେବ୍ ରୋଜୀର ପ୍ରେମ ସଂମ୍ପର୍କ-୧ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ-(ଦେବ୍ ରୋଜୀର ପ୍ରେମ ସଂମ୍ପର୍କ-୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ(ପ୍ରେମ ନିବେଦନ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ଦେବ୍ ରୋଜୀର ମିଳନ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ ( ଦେବ୍ ର ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ(ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଦେବ୍)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି (ଦେବ୍ ,ରାକେଶ୍, ଜେଜେ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳୀ( ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରୋଜୀ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ରୋଜୀ ଗର୍ଭବତୀ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଦେବ୍ କୁ ସାହାଯ୍ୟ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଲା ରୋଜୀ ଦେବ୍ ସଂମ୍ପର୍କ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି( ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରୀୟା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ଦେବ୍ କୁ ଗାଳି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ଦେବ୍ ରୋଜୀକୁ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି (ରୋଜୀ ଦେବ୍ କଥାରେ ରାଜି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପ୍ରେମର ଲୁଚକାଳି(ଦୀପ୍ତୀର ପ୍ରେମ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked