ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ପ୍ରେମର କୁହୁକ

ପ୍ରେମର କୁହୁକ

ଉପନ୍ୟାସପ୍ରେମପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩
ଅନିତା ଜେନା
4.9
846 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 315 ରିଭିୟୁ
14564
4 ଘଣ୍ଟା
51 ଭାଗ
ଶ୍ରୀ , ଶ୍ରୀ ବୋଲି ଡାକି ଡାକି ଅଭି ସବୁଆଡେ ବୁଲି ଆସିଲା । କଲେଜ୍ ର ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ସହିତ ସବୁ ପିଲା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବୁଝି ନେଲା ଶ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି । ହେଲେ କେହି କିଛି କହି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ...
14564
4 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଶ୍ରୀ , ଶ୍ରୀ ବୋଲି ଡାକି ଡାକି ଅଭି ସବୁଆଡେ ବୁଲି ଆସିଲା । କଲେଜ୍ ର ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ସହିତ ସବୁ ପିଲା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବୁଝି ନେଲା ଶ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି । ହେଲେ କେହି କିଛି କହି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ପ୍ରେମର କୁହୁକ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ପ୍ରେମର କୁହୁକ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ପ୍ରେମର କୁହୁକ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ପ୍ରେମର କୁହୁକ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ପ୍ରେମର କୁହୁକ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ପ୍ରେମର କୁହୁକ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ପ୍ରେମର କୁହୁକ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ପ୍ରେମର କୁହୁକ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ପ୍ରେମର କୁହୁକ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ପ୍ରେମର କୁହୁକ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ