pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେମ ରାସ୍ତା
ପ୍ରେମ ରାସ୍ତା

ପ୍ରେମ ରାସ୍ତା

ପୁଷ୍ପା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଘର ର ଶାନ୍ତ ସରଳ  ସ୍ଵଭାବ ର ଝିଅଟିଏ..ଏକା ଏକା ବାଟ ର ବାଟୋଇ ଟେ ଥିଲା.. ଡ଼ର ଭୟର ସଂଜ୍ଞା କଣ ଜଣା ନଥିଲା.. ନା ଥିଲା କାହାକୁ ହରେଇବାର ଡର ନା ଥିଲା ପାଇବାର ଆଶା...ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୁନିଆ ରେ ବିଶ୍ବାସ ର ଚାମୁଚେ ...

4.9
(16)
39 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
2088+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମ ର ରାସ୍ତା (ପରିଚୟ)

526 4.8 5 ମିନିଟ୍
25 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

ପ୍ରେମ ର ରାସ୍ତା (ମନ ମଣିଷ )

242 5 5 ମିନିଟ୍
26 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

ପ୍ରେମ ର ରାସ୍ତା ( ଅଭୁଲା ଖୁସି)

181 5 5 ମିନିଟ୍
26 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

ପ୍ରେମ ର ରାସ୍ତା( ଭାଗ- 4)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେମ ର ରାସ୍ତା( ଭାଗ-5)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଭାଗ-6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ 7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି(ଭାଗ-9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ମତାମତ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked