pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେମ ରାସ୍ତା
ପ୍ରେମ ରାସ୍ତା

ପ୍ରେମ ରାସ୍ତା

ପୁଷ୍ପା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଘର ର ଶାନ୍ତ ସରଳ  ସ୍ଵଭାବ ର ଝିଅଟିଏ..ଏକା ଏକା ବାଟ ର ବାଟୋଇ ଟେ ଥିଲା.. ଡ଼ର ଭୟର ସଂଜ୍ଞା କଣ ଜଣା ନଥିଲା.. ନା ଥିଲା କାହାକୁ ହରେଇବାର ଡର ନା ଥିଲା ପାଇବାର ଆଶା...ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୁନିଆ ରେ ବିଶ୍ବାସ ର ଚାମୁଚେ ...

4.9
(15)
38 মিনিট
ପଢିବା ସମୟ
1695+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମ ର ରାସ୍ତା (ପରିଚୟ)

463 4.8 5 মিনিট
25 জানুয়ারী 2022
2.

ପ୍ରେମ ର ରାସ୍ତା (ମନ ମଣିଷ )

205 5 5 মিনিট
26 জানুয়ারী 2022
3.

ପ୍ରେମ ର ରାସ୍ତା ( ଅଭୁଲା ଖୁସି)

146 5 5 মিনিট
26 জানুয়ারী 2022
4.

ପ୍ରେମ ର ରାସ୍ତା( ଭାଗ- 4)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେମ ର ରାସ୍ତା( ଭାଗ-5)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଭାଗ-6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ 7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି(ଭାଗ-9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ମତାମତ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked