pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର
ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର

ଧାରାବାହିକ

ଶୁଭ ଓ ସୀମା ଦୁଇଟି ପୁଅ ଝିଅ ଙ୍କ ର ନିବିଡ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ.ସମ୍ପୂର୍ଣ ପଢିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଆଶା ପଢିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ.ପଢିବା ପରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ. ସୀମା ର ଗାଁ ରେ ଶୁଭ ର ମାଉସୀ ଘର .ସେଇ ଗାଁ ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେଖା ...

4.8
(394)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
46.1K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର-1

4K+ 4.6 5 ମିନିଟ୍
06 ଅକ୍ଟୋବର 2020
2.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -2

3K+ 4.6 9 ମିନିଟ୍
15 ଅକ୍ଟୋବର 2020
3.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -3

2K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
18 ଅକ୍ଟୋବର 2020
4.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -4

2K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
19 ଅକ୍ଟୋବର 2020
5.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -5

2K+ 4.8 4 ମିନିଟ୍
22 ଅକ୍ଟୋବର 2020
6.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ