pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର
ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର

ଧାରାବାହିକ

ଶୁଭ ଓ ସୀମା ଦୁଇଟି ପୁଅ ଝିଅ ଙ୍କ ର ନିବିଡ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ.ସମ୍ପୂର୍ଣ ପଢିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଆଶା ପଢିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ.ପଢିବା ପରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ. ସୀମା ର ଗାଁ ରେ ଶୁଭ ର ମାଉସୀ ଘର .ସେଇ ଗାଁ ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେଖା ...

4.8
(400)
1 तास
ପଢିବା ସମୟ
48391+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର-1

4K+ 4.6 5 मिनिट्स
06 ऑक्टोबर 2020
2.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -2

3K+ 4.6 9 मिनिट्स
15 ऑक्टोबर 2020
3.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -3

3K+ 4.8 5 मिनिट्स
18 ऑक्टोबर 2020
4.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର -14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked