pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେମ 💖ନା ଆଉ କିଛି...
ପ୍ରେମ 💖ନା ଆଉ କିଛି...

ପ୍ରେମ 💖ନା ଆଉ କିଛି...

ଆନି ନୂଆନୂଆ କଲେଜ ଯାଇଥିଲା।ସେ +2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା।ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବୋହୁତ ଇଚ୍ଛାଥିଲା।ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ନଥିଲା। କେବଳ ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା ସେ।ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି   ସୁନ୍ଦରୀ ...

4.8
(1.1K)
4 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
70420+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମ 💖ନା ଆଉ କିଛି...

1K+ 4.9 1 मिनट
06 जून 2022
2.

ପ୍ରେମ 💖 ନା ଆଉକିଛି

1K+ 4.9 1 मिनट
07 जून 2022
3.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉ କିଛି....

1K+ 4.9 1 मिनट
08 जून 2022
4.

ପ୍ରେମ 💖 ନା ଆଉକିଛି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେମ 💖 ନା ଆଉ କିଛି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉକିଛି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉକିଛି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେମ 💖 ନା ଆଉକିଛି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରେମ 💖 ନା ଆଉକିଛି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉକିଛି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉ କିଛି.....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉକିଛି...

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉକିଛି....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉକିଛି....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉକିଛି....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉକିଛି...

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉକିଛି....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉକିଛି...

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉକିଛି.....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପ୍ରେମ💖 ନା ଆଉକିଛି....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked