pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେମ ଏକ ତରଫା
ପ୍ରେମ ଏକ ତରଫା

ପ୍ରେମ ଏକ ତରଫା

ପ୍ରେମ କିଏ କହେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ କିଏ କୁହେ  ବୟସର ପାଗଳାମି  ଆଉ ଏହି ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳ ଏକ ତରଫା ଥାଏ ତାର ଫଳ ବଡ଼ ବିଷମ ହୋଇଥାଏ।    ଷୋହଳ ବର୍ଷର କିଶୋରୀ ଟିଏ ତା ସାଙ୍ଗ କୁ ପଚାରୁଛି  ଆରେ ମୋନାଲିସା " ତୁ ମୋ ଭାଇ କୁ ...

4.6
(45)
9 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
1052+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମ ଏକ ତରଫା

173 4.8 1 ମିନିଟ
11 ମେ 2023
2.

ପ୍ରେମ ଏକ ତରଫା ( ଭାଗ ୨)

137 4.6 1 ମିନିଟ
11 ମେ 2023
3.

ପ୍ରେମ ଏକ ତରଫା (ଭାଗ ୩)

115 4.5 1 ମିନିଟ
12 ମେ 2023
4.

ପ୍ରେମ ଏକ ତରଫା ( ଭାଗ ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେମ ଏକ ତରଫା ( ଭାଗ ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେମ ଏକ ତରଫା (ଭାଗ ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେମ ଏକ ତରଫା ( ଭାଗ ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେମ ଏକ ତରଫା (ଭାଗ ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked