pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା
ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା

ଧାରାବାହିକ

ପ୍ରେମ

4.9
(10.9K)
11 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
302000+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା(ଭାଗ-୧)

6K+ 4.8 7 ମିନିଟ୍
30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
2.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୨)

4K+ 4.8 4 ମିନିଟ୍
04 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

ପ୍ରେମ-ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୩)

3K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
05 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ -୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ -୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପ୍ରେମ - ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ -୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପ୍ରେମ - ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ -୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପ୍ରେମ- ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ -୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପ୍ରେମ - ଏକ ନିରବ ବେଦନା (ଭାଗ -୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked