pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
...ପ୍ରେମ: ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...
...ପ୍ରେମ: ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...

...ପ୍ରେମ: ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...

ଫେବୃଆରୀ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ସପ୍ତାହ ଭାବେ ପାଳନ କରେ  | ପ୍ରେମୀ ଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଟେ, ଏ ସପ୍ତାହ ସାରା ଆମେ ପ୍ରପୋଜ ଡେ, ଚକୋଲେଟ ଡେ, ଏମିତି ସାତ ଦିନ ଯାକ ନିଜ ନିଜ ମନର ମଣିଷ କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ...

4.7
(201)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
11317+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

...ପ୍ରେମ: ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...

1K+ 4.4 5 ମିନିଟ୍
12 ଫେବୃୟାରୀ 2021
2.

...ପ୍ରେମ : ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...

1K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
17 ଫେବୃୟାରୀ 2021
3.

...ପ୍ରେମ : ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...

1K+ 4.6 7 ମିନିଟ୍
25 ଫେବୃୟାରୀ 2021
4.

...ପ୍ରେମ : ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

...ପ୍ରେମ : ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

...ପ୍ରେମ: ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

...ପ୍ରେମ : ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

...ପ୍ରେମ : ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

...ପ୍ରେମ : ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରେମ : ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରେମ : ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଦୁଃଖଦ ସମାଚାର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

... ପ୍ରେମ : ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ...

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରେମ : ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରେମ : ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked