pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରତୀୟମାନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ
ପ୍ରତୀୟମାନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ

ପ୍ରତୀୟମାନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ

ପ୍ରେମ
ଜୀବନ

ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ନାସ୍ତିକ ହଉନାକାହିଁକି ଜୀବନର ଘଡିସନ୍ଧୀମୁହୁର୍ତମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ ଆଉ ଯେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତିଭାବନାରେ ବୁଡିଥାଉ ଥରେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରତୀୟମାନ ...

4.9
(83)
39 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
590+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରତୀୟମାନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ

108 5 1 ମିନିଟ
27 ଜୁନ 2020
2.

ମହାମୁକ୍ତି

38 5 1 ମିନିଟ
28 ଜୁନ 2020
3.

ନିରୁପାୟ

33 4 1 ମିନିଟ
23 ଜୁନ 2020
4.

ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଯଦି ସର୍ବବ୍ୟାପକ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ନିସଂଗ ନକ୍ଷେତ୍ର

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ଡାଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘାଟର ଜରାଜୀର୍ଣ ବୋଇତ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅବସାଦ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଶୋଷ ର ଅଶ୍ଳେଷ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ସ୍ୱାଭିମାନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ସ୍ୱପ୍ଳବୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ମୁଠାଏ ପାଉଁଶର ପଞ୍ଚମହାଭୁତ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

କେବେ ସନ୍ୟାସୀ ତ କେବେ ଭୋଗବିଳାସୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

କେବେ ସନ୍ୟାସୀ ତ କେବେ ଭୋଗବିଳାସୀ 2

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

କେବେ ସନ୍ୟାସୀ ତ କେବେ ଭୋଗ ବିଳାସୀ-3

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ମୋ ଚିର ପରିଚିତ ଏକାନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ପାଶବିକତା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

କାହାରି ଅପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ନାହିଁ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଯୌବନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

କେବେ ସନ୍ୟାସୀ ତ କେବେ ଭୋଗବିଳାସୀ - 4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked