pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପ୍ରତୀୟମାନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ

ପ୍ରତୀୟମାନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ

ପ୍ରେମଜୀବନ
chinmay kumar Mishra
4.9
77 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 73 ରିଭିୟୁ
545
39 मिनट
49 ଭାଗ
ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ନାସ୍ତିକ ହଉନାକାହିଁକି ଜୀବନର ଘଡିସନ୍ଧୀମୁହୁର୍ତମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ ଆଉ ଯେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତିଭାବନାରେ ବୁଡିଥାଉ ଥରେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରତୀୟମାନ ...
545
39 मिनट
ଭାଗ
ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ନାସ୍ତିକ ହଉନାକାହିଁକି ଜୀବନର ଘଡିସନ୍ଧୀମୁହୁର୍ତମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ ଆଉ ଯେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତିଭାବନାରେ ବୁଡିଥାଉ ଥରେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରତୀୟମାନ ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ନିସଂଗ ନକ୍ଷେତ୍ର
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ଡାଳ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘାଟର ଜରାଜୀର୍ଣ ବୋଇତ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅବସାଦ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଶୋଷ ର ଅଶ୍ଳେଷ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ସ୍ୱାଭିମାନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ସ୍ୱପ୍ଳବୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ମୁଠାଏ ପାଉଁଶର ପଞ୍ଚମହାଭୁତ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
କେବେ ସନ୍ୟାସୀ ତ କେବେ ଭୋଗବିଳାସୀ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
କେବେ ସନ୍ୟାସୀ ତ କେବେ ଭୋଗବିଳାସୀ 2
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ