pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ପ୍ରତିଶୃତି
ପ୍ରତିଶୃତି

ପ୍ରତିଶୃତି

ପ୍ର - ଧାରାବାହିକ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩

ଶୁଭମ ବସ ରୁ ଓଲ୍ହାଇ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା... ବାହାର ର ଶୀତଳ ପବନ ତାକୁ ଆଉଁସି ପକାଉ ଥାଏ ଏତେ ବଡ଼ ସହର ସାହାରା ଦେବାକୁ କେହି ନାହିଁ... କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭାବୁ ଥାଏ... ସେ ଟିକେ ଦମ ନେଇ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ ବାହାର କୁ ଆସିଲା... ...

4.9
(519)
5 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
6.2K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 1

424 4.9 5 ମିନିଟ୍
08 ଅଗଷ୍ଟ 2023
2.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 2

322 5 5 ମିନିଟ୍
09 ଅଗଷ୍ଟ 2023
3.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 3

297 5 5 ମିନିଟ୍
09 ଅଗଷ୍ଟ 2023
4.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 4

268 5 5 ମିନିଟ୍
11 ଅଗଷ୍ଟ 2023
5.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 5

250 4.9 5 ମିନିଟ୍
12 ଅଗଷ୍ଟ 2023
6.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 7

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 9

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 11

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 12

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 13

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 14

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ପ୍ରତିଶୃତି ଭାଗ 15

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ