ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ

ଧାରାବାହିକନାରୀପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
MM manasi "Mahali"
4.8
822 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 329 ରିଭିୟୁ
15422
4 ଘଣ୍ଟା
44 ଭାଗ
ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତଂକ ମନରେ କଥାଟିଏ ଆସେ, ଝିଅଟିଏ ହେଲା? ପୁଅଟି ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇ ଥାନ୍ତା। ବଂଶ ଆଗକୁ ନେଇ ଥାନ୍ତା। ଝିଅ ନୁହେଁ ତ ବୋଝ। ଆଉ ଯଦି କାହା ଘରେ ଥରେ ଝିଅ ହୋଇ ଆଉ ଥରେ କେହି ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ଦିଅଁ ...
15422
4 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତଂକ ମନରେ କଥାଟିଏ ଆସେ, ଝିଅଟିଏ ହେଲା? ପୁଅଟି ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇ ଥାନ୍ତା। ବଂଶ ଆଗକୁ ନେଇ ଥାନ୍ତା। ଝିଅ ନୁହେଁ ତ ବୋଝ। ଆଉ ଯଦି କାହା ଘରେ ଥରେ ଝିଅ ହୋଇ ଆଉ ଥରେ କେହି ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ଦିଅଁ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଭାଗ -୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଭାଗ -୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଭାଗ -୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଭାଗ -୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଭାଗ -୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଭାଗ -୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଭାଗ -୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଭାଗ -୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଭାଗ -୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଭାଗ -୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ