pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ର କୁହୁକ।
ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ର କୁହୁକ।

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ର କୁହୁକ।

ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ର ମଜା ସାଙ୍ଗ ତରୁଣ ସହ ନେବାପାଇଁ ଆକାଶ ଯାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତ୍ର ପରିବେଶ, ଶୀତଳ ପବନ ନିର୍ମଳ ଗଠନ ନଭସ୍ତୁମ୍ଭୀ ଜଳରାଶିରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା ଆକାଶ ।ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠୁଥିବା ଜୁଆର ର ଉତଥାନ ପତନକୁ ନିରେଖିବା ...

4.9
(192)
20 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
9977+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ର କୁହୁକ

1K+ 5 1 ମିନିଟ
24 ଫେବୃୟାରୀ 2022
2.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ର କୁହୁକ - ୨

834 5 1 ମିନିଟ
25 ଫେବୃୟାରୀ 2022
3.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ-୩

773 5 1 ମିନିଟ
18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
4.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ - ୧ଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ - ୧୧.

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର କୁହୁକ - ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked