pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି

ନୂଆ ରୂପରେ,  ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ ରେ, ନୂଆ ପାତ୍ର ସହ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ କାହାଣୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି । ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ , ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଳି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବି ...

4.9
(1.6K)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
62361+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି : ଭାଗ -୧ (ପ୍ରେରଣା, ନିଶାନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ)

2K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
06 ଜୁନ 2022
2.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି : ଭାଗ -୨ (ପ୍ରେରଣା)

1K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
08 ଜୁନ 2022
3.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି : ଭାଗ-୩ (ପ୍ରେରଣାର ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ନିଶାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ)

1K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
09 ଜୁନ 2022
4.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି : ଭାଗ -୪ (ନିଶାନ୍ତ, ପ୍ରେରଣାର ମନୋମାଳିନ୍ୟ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୫ (ତୁ ମୋର ପୁଅ ନୁହେଁ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି : ଭାଗ -୬ (କୁଶ ଆଉ ନିଶାନ୍ତର କଷ୍ଟ ସହ କିଛି ରହସ୍ୟ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି : ଭାଗ -୭(ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି : ଭାଗ -୮ (ମତେ ବି ମିଛ କହି ଆସେ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୯ (ବରୁଣଙ୍କ ଡାଇରୀ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି : ଭାଗ -୧୦(ପ୍ରତୀକ୍ଷା ର କାହାଣୀ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୧୧ (ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୧୨(ମତେ କିଏ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିବ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୧୩(ଚେତନ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୧୪(ବରୁଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୧୫(ସର୍ ପ୍ରାଏଜ୍)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୧୬ (ନିଶାନ୍ତ ର ଜିଦ୍)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୧୭ (ପ୍ରେରଣା ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୧୮(ପ୍ରେରଣା ତୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୧୯ (ସ୍ବପ୍ନ ନୁହେଁ ସତ୍ୟ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ରାତି: ଭାଗ -୨୦(ନିଶାନ୍ତକୁ ଦେଖି ପ୍ରେରଣା ଓଠରେ ହସ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked