pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ
ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ

ଧାରାବାହିକ

ହଁ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ମୋ ହୃଦୟ ର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନ କୁ ସେ ନିଜ ଛାତିରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।ଆଉ ମୁଁ ମତୁଆଲା ହୋଇଥିଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ରେ!! ଆଉ ସେ କୁଆଡେ ମୋତେ ଦେଖି ବି ବିଭୋର ହୋଇଥଲେ।ସେ ଯେତେବେଳେ ...

4.9
(649)
55 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
17198+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ

2K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
12 ଜୁଲାଇ 2022
2.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୨)

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
14 ଜୁଲାଇ 2022
3.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ - ୩)

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
17 ଜୁଲାଇ 2022
4.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ - ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ - ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ - ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ - ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ - ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ (ଭାଗ - ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ - ୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ - ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ - ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ - ୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ( ଭାଗ - ୧୫) ଶେଷ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked