pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପ୍ରହେଳିକା
ପ୍ରହେଳିକା

ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ  ଘଟଣା ନୁହେଁ. କିଛି ସତ୍ୟ ଓ କିଛି କାଳ୍ପନିକ. ଏଇ କାହାଣୀ ର ନାୟକ ହଉଚି  rocky. ଗୋପନୀୟତା  ହେତୁ  ଏକ ଛଦ୍ମନାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି. Rocky ଏକ 18-19 ବର୍ଷ ର ଯୁବକ. 12th ପରେ ସେ  ବ ବି. Tech କରିବା ...

4.4
(16)
7 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
1552+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରହେଳିକା

390 4.7 1 ମିନିଟ
07 ଅକ୍ଟୋବର 2022
2.

ପ୍ରହେଳିକା ଭାଗ 2

340 5 1 ମିନିଟ
07 ଅକ୍ଟୋବର 2022
3.

ପ୍ରହେଳିକା ଭାଗ -3

335 5 2 ମିନିଟ୍
07 ଅକ୍ଟୋବର 2022
4.

ପ୍ରହେଳିକା ଭାଗ 4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked