pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ
ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ

" ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ "  ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ହସିବେ , ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା ର ସହ କାହାଣୀ ର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା । ଗପ ପଢୁଥିବା ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ...

4.7
(74)
40 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
2782+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ

305 4.7 5 ମିନିଟ୍
16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
2.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ ( ଭାଗ ୦୨ )

246 4.8 3 ମିନିଟ୍
17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
3.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ ( ଭାଗ ୦୩ )

233 4.7 3 ମିନିଟ୍
17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
4.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ ( ଭାଗ ୦୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ ( ଭାଗ ୦୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ ( ଭାଗ ୦୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ ( ଭାଗ ୦୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ ( ଭାଗ ୦୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ ( ଭାଗ ୦୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ ( ଭାଗ ୧୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ ( ଭାଗ ୧୧ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ ( ଭାଗ -୧୨ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପିଶାଚୀନୀ ପରୀ ( ଭାଗ ୧୩ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked