pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପତିବ୍ରତା
ପତିବ୍ରତା

ପତିବ୍ରତା

କୁସୁମ ନଗର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା । ତାହା ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ବିରାଟ ବଡ଼ । ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ  । ଉଦ୍ୟାନ ରେ ବିଭିନ୍ନ ୠତୁ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫୁଲ ଭରିଉଠେ  । ପ୍ରଜାବାସୀ ମାନେ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥାନ୍ତି । ଅନେକ ...

4.9
(464)
50 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
8834+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପତିବ୍ରତା

976 4.9 6 ମିନିଟ୍
29 ଜୁନ 2022
2.

ଭାଗ -୨

774 4.9 3 ମିନିଟ୍
01 ଜୁଲାଇ 2022
3.

ଭାଗ -୩ (ପତିବ୍ରତା)

728 4.9 5 ମିନିଟ୍
07 ଜୁଲାଇ 2022
4.

ଭାଗ - ୪ (ପତିବ୍ରତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ - ୫ (ପତିବ୍ରତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ -୬ (ପତିବ୍ରତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ - ୭ (ପତିବ୍ରତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ -୮ (ପତିବ୍ରତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ - ୯ (ପତିବ୍ରତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ - ୧୦ (ପତିବ୍ରତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗ - ୧୧ (ପତିବ୍ରତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗ - ୧୨ (ପତିବ୍ରତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗ - ୧୩ (ପତିବ୍ରତା) ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked