pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ  ୭୨ ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ର କିଛି ଅଂଶ
ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ  ୭୨ ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ର କିଛି ଅଂଶ

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୭୨ ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ର କିଛି ଅଂଶ

ପତି ପତ୍ନୀ ଏକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ ,ଯେଉଁ ଥିରେ ରାଗ ଅନୁରାଗ ପ୍ରେମ ବିରହ ବେଦନା ସବୁ ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ।ରାଗ ଆସେ ପରେ ସେଟା ଅନୁରାଗ ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।ପତ୍ନୀ ପାଖେ ପତି ତାର ଇହ କାଳ ପର କାଳ ର ଦେବତା ।ସେ ବେଳେ ବେଳ କହି ଦିଏ ହେଲେ ...

4.8
(3.1K)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
325525+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ୨

15K+ 4.5 3 ମିନିଟ୍
05 ଜୁନ 2020
2.

ପତି -ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୩

10K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
06 ଜୁନ 2020
3.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୪

9K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
12 ଜୁନ 2020
4.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପତି -ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପତି-ପତ୍ନୀଭାଗ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପତି -ପତ୍ନୀ ଭାଗ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପତି -ପତ୍ନୀଭାଗ ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପତି-ପତ୍ନୀ୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପତି ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପତି-ପତ୍ନୀ ଭାଗ ୨୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked