pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧)
ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧)

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧)

ଫାଣ୍ଟାସି

କାହାଣୀ ଶୀର୍ଷକରୁ ହିଁ ଜାଣି ପାରୁଥିବେ ଯେ କାହାଣୀ ହେଉଚି ଗୋଟେ ଏମିତି ନିଷ୍ପାପ ପିଲାର ଯିଏ କି ନିଜ ପାରିବାରର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଚି । ମାର୍ଗରେ ତାର ବହୁତ୍ କଣ୍ଟା ଆସିଲେ ବି ସେ ...

4.9
(146)
2 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
2273+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧)

234 4.9 6 मिनट
09 जनवरी 2023
2.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୨)

144 5 4 मिनट
10 जनवरी 2023
3.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୩)

129 5 3 मिनट
11 जनवरी 2023
4.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ (ଭାଗ -୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked