pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★
★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★

★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★

ଧାରାବାହିକ
4.8
(879)
1 മണിക്കൂർ
ପଢିବା ସମୟ
52883+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ

7K+ 4.8 6 മിനിറ്റുകൾ
03 മെയ്‌ 2020
2.

★★ ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ ★★ ★ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ★

5K+ 4.8 3 മിനിറ്റുകൾ
04 മെയ്‌ 2020
3.

★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ତୃତୀୟ ଭାଗ★★

5K+ 4.7 5 മിനിറ്റുകൾ
05 മെയ്‌ 2020
4.

★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★ ★ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ★

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ପଞ୍ଚମ ଭାଗ★★

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ଷଷ୍ଠ ଭାଗ★★

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ସପ୍ତମ ଭାଗ★★

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ★★

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ନବମ ଭାଗ★★

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ଦଶମ ଭାଗ★★

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ଅନ୍ତିମ ଭାଗ★★

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked