pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★

★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମ
Smruti ranjan
4.8
839 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 334 ରିଭିୟୁ
49424
1 ଘଣ୍ଟା
11 ଭାଗ
49424
1 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ଷଷ୍ଠ ଭାଗ★★
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ସପ୍ତମ ଭାଗ★★
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ★★
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ନବମ ଭାଗ★★
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ଦଶମ ଭାଗ★★
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
★★ଋଷିଛି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ★★ ★★ଅନ୍ତିମ ଭାଗ★★
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ