pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା
ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା

ଚାରି ଜଣ ଅନାଥ ପୁଅ ଝିଅ ଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ କୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମ ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ର ଅନେକ ଉପରେ ଯେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ର ବନ୍ଧନ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଏହି ଧାରାବାହିକ ଟି ...

4.8
(871)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
87018+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୧)

5K+ 4.6 2 ମିନିଟ୍
16 ଜୁଲାଇ 2020
2.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୨)

3K+ 4.7 6 ମିନିଟ୍
16 ଜୁଲାଇ 2020
3.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୩)

3K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
06 ଅଗଷ୍ଟ 2020
4.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରେମ- କିଛି ଖଟା କିଛି ମିଠା(ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked