pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
"ନିଷ୍କର୍ଷ"
"ନିଷ୍କର୍ଷ"

"ନିଷ୍କର୍ଷ"

"ନିଷ୍କର୍ଷ" ଏକ ସାଧାରଣ କାହାଣୀ!! ଜୀବନକୁ ଜିଇଁବାକୁ ଜୀବିତ ରହିବା ନୁହଁ ସ୍ନେହ, ଭଲପାଇବା ସର୍ବୋପରି ମାନବିକତା ଲୋଡ଼ା। ସେମିତି କିଛି ସ୍ନେହ,ଭଲପାଇବା, ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କିଛି ଦବାର ଆନନ୍ଦରେ ଭରା ଏ କାହାଣୀ! ଆଶା ...

4.9
(6.7K)
13 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
1.1L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ନିଷ୍କର୍ଷ"

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
23 ଜୁଲାଇ 2022
2.

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୨)

1K+ 5 4 ମିନିଟ୍
28 ଜୁଲାଇ 2022
3.

"ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୩)

860 4.7 4 ମିନିଟ୍
03 ଅଗଷ୍ଟ 2022
4.

"ନିଷ୍କର୍ଷ"(ଭାଗ-୪)

806 5 4 ମିନିଟ୍
07 ଅଗଷ୍ଟ 2022
5.

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୫)

763 4.8 4 ମିନିଟ୍
10 ଅଗଷ୍ଟ 2022
6.

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ନିଷ୍କର୍ଷ (ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ