pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ନିଖୋଜ ତାରା | ଭାଗ.... ଏକ |
ନିଖୋଜ ତାରା | ଭାଗ.... ଏକ |

ନିଖୋଜ ତାରା | ଭାଗ.... ଏକ |

ନିଖୋଜ ତାରା | ଭାଗ.....୧ | ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଆଁ ରେ | ଗାଆଁ ପୋଖରୀରେ ଫୁଟିଥିବା  ନାଲି କଇଁ କୁ ତୋଳିବାକୁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥିଲା | ଅନେକ ଝିଅକୁ ମୋ ଆଖି  ଆଗରୁ ଦେଖି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭିତରେ ଏ ଥିଲା ...

4.9
(115)
56 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
3924+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ନିଖୋଜ ତାରା | ଭାଗ.... ଏକ |

577 4.7 5 ମିନିଟ୍
23 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

ନିଖୋଜ ତାରା | ଭାଗ.... ଦୁଇ |

431 5 5 ମିନିଟ୍
24 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

ନିଖୋଜ ତାରା | ଭାଗ...... ତିନି |

393 5 5 ମିନିଟ୍
24 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

ନିଖୋଜ ତାରା | ଭାଗ..... ଚାରି |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ନିଖୋଜ ତାରା | ଭାଗ.... ପାଞ୍ଚ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ନିଖୋଜ ତାରା |ଭାଗ.... ଛଅ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ନିଖୋଜ ତାରା |ଭାଗ.... ସତ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ନିଖୋଜ ତାରା |ଭାଗ...... ଆଠ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ନିଖୋଜ ତାରା|ଭାଗ.....ନଅ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ନିଖୋଜ ତାରା |ଭାଗ.... ଦଶ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ନିଖୋଜ ତାରା |ଅନ୍ତିମ ଭାଗ |

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked