pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ନିଆରା ପ୍ରେମ
ନିଆରା ପ୍ରେମ

ନିଆରା ପ୍ରେମ

ଅଶୋକ ସାମନ୍ତରାୟ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଘରର ପିଲା। ବହୁତ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ । ପରିବାର କହିଲେ ତା ମା ବାସନ୍ତି ,ବାପା ଅଭିରାମ ସାମନ୍ତରାୟ, ଭଊଣି ସ୍ଥିତି ,ଆଉ ତା ପିଉସୀ ରୁହନ୍ତି।ତା ପିଉସୀ ଜଣେ ବିଧବା ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ମଲା ପରେ ...

4.9
(19.3K)
11 గంటలు
ପଢିବା ସମୟ
820061+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ନିଆରା ପ୍ରେମ

16K+ 4.7 2 నిమిషాలు
16 ఫిబ్రవరి 2022
2.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -2

12K+ 4.8 2 నిమిషాలు
16 ఫిబ్రవరి 2022
3.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ - 3

11K+ 4.8 3 నిమిషాలు
17 ఫిబ్రవరి 2022
4.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ - 4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ - 5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ- ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ- ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ- ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭାଗ -୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked