pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ନିଆରା ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ
ନିଆରା ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ

ନିଆରା ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ

ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ମୋ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ରେ କାମ କରେ ଆଉ ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋ କାହାଣୀ,।    ୧) ପ୍ରଥମ ଭାଗ:-   ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୩୦ , ମୁଁ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ...

4.7
(8)
4 நிமிடங்கள்
ପଢିବା ସମୟ
811+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ନିଆରା ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ

346 5 1 நிமிடம்
27 மே 2021
2.

ନିଆରା ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ

222 0 2 நிமிடங்கள்
03 ஜூன் 2021
3.

ନିଆରା ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ

243 4.7 2 நிமிடங்கள்
03 ஜூன் 2021