pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"
"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

( ଭାଗ -୧)      ସୁନନ୍ଦାର ବାହାଘର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ୩ ବର୍ଷ ପୁରି ଗଲାଣି। କେମିତି ଦିନଗୁଡାକ ଗଡି ଗଲାଣି ଜଣା ପଡୁନି। ଏଇ ବିଗତ ୩ ବର୍ଷ ଯେମିତି ୩ ଦିନ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସୁନନ୍ଦା ଓ ଅଭୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ...

4.8
(27.2K)
35 மணி நேரங்கள்
ପଢିବା ସମୟ
1366833+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

20K+ 4.8 5 நிமிடங்கள்
12 ஜனவரி 2021
2.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

15K+ 4.8 3 நிமிடங்கள்
13 ஜனவரி 2021
3.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

14K+ 4.8 3 நிமிடங்கள்
15 ஜனவரி 2021
4.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

"ନୂଆବର୍ଷ 'ରେ' ପ୍ରେମ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked