pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ)
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ)

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ)

ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩

ନୀରବ ପ୍ରେମ ଦିତୀୟ ଭାଗ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ 🙏 ..... ଏବେ ଆଗକୁ ...... ଅଶ୍ୱଥ୍ ମନରେ କହିଲା - ଶେଷରେ ମା ର ଟାଲେଣ୍ଟେ ଝିଅ ଠାରେ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଛୋଟିଆ ...

4.9
(13.0K)
18 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
3.4L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ)

3K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
15 ଡିସେମ୍ବର 2022
2.

ନୀରବ ପ୍ରେମ ( ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୨

2K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
16 ଡିସେମ୍ବର 2022
3.

ନୀରବ ପ୍ରେମ ( ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୩

2K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
17 ଡିସେମ୍ବର 2022
4.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୪

2K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
19 ଡିସେମ୍ବର 2022
5.

ନୀରବ ପ୍ରେମ ( ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୫

2K+ 4.9 6 ମିନିଟ୍
20 ଡିସେମ୍ବର 2022
6.

ନୀରବ ପ୍ରେମ ( ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ନୀରବ ପ୍ରେମ ( ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ