pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ)
ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ)

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ)

ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩

ନୀରବ ପ୍ରେମ ଦିତୀୟ ଭାଗ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ 🙏 ..... ଏବେ ଆଗକୁ ...... ଅଶ୍ୱଥ୍ ମନରେ କହିଲା - ଶେଷରେ ମା ର ଟାଲେଣ୍ଟେ ଝିଅ ଠାରେ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଛୋଟିଆ ...

4.9
(24.6K)
30 ঘণ্টা
ପଢିବା ସମୟ
620865+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ)

5K+ 4.8 6 মিনিট
15 ডিসেম্বর 2022
2.

ନୀରବ ପ୍ରେମ ( ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୨

4K+ 4.9 6 মিনিট
16 ডিসেম্বর 2022
3.

ନୀରବ ପ୍ରେମ ( ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୩

3K+ 4.9 5 মিনিট
17 ডিসেম্বর 2022
4.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ନୀରବ ପ୍ରେମ ( ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ନୀରବ ପ୍ରେମ ( ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ନୀରବ ପ୍ରେମ ( ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ ) - ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ନୀରବ ପ୍ରେମ (ଦିତୀୟ ଭାଗ) - ୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked